Par mums

`Mūsu nodarbošanās un pirmā iepazīšanās ar šķirni Rotveilers sākās 1994.gadā. Tad mūsu mājās parādijās burvīga rotveileru šķirnes kucīte-Betija, kura arī mums parādīja kāda ir īstenībā šī pasakainā šķirne. Betija nodzīvoja pasakainus savus 13 gadus ar mums kopā un ,aizejot, atstāja pēc sevis vienu lielisku dvēselisku lietu- mūsu mīlestību un cieņu pret šo šķirni.

Tā nu sākās audzētavas darbs, kurš pavada mūsu ikdienu.

`Mūsu audzētava pilnīgi maina mūsu pilsētas ,Daugavpils, uzskatus par šo šķirni, jo aktīvi piedalamies dažādos publisko pasākumos ar suņiem. Iepazīstinam cilvēkus ar īstiem rotveileriem, kuriem ir ideāls raksturs, griba būt saimnieka kompanjons un lielisks ģimenes suns.

Mēs aktīvi darbojamies, jau 20 gadus, Daugavpils suņu skolā, kur ir mums kā otrās mājas. Vienmēr ar prieku konsultējam cilvēkus par šo škirni, tās audzināšanu un citām svarīgām lietām.

Mūsu audzētavas uzdevums ir iegūt spēcīgus, pilnīgi līdzssvarotus un šķirnīgus suņus, kas priecēs ne tikai mūs kā audzētājus, bet arī savus saimniekus. Un patiess prieks ir, kad mūsu kucēnu saimnieki dalās ar mums savos priekos un saka pateicības vārdus par saviem uzticamajiem mīluļiem.

Protams, mēs kā audzētāji ,dodot kucēnu jaunajiem saimniekiem, sniedzam ļoti labu starta pozīciju, tad nu, saimniekam jāturpina šis darbs- jāaudzina kucēns, obligāti jāsocializē, jo rotveileram tas ir vissvarīgākais.

 

Tāpēc, cilvēki, kuri ņem no mums kucēnu, saņem:

 

-"Hofzumberg" izveidotu audzināšanas un šķirnes apraksta grāmatiņu;

- Konsultācijas kucēna audzināšanā, barošanas jautājumos;

- Praktiskas apmācības nodarbības;

- Iespēju trenēties izstādēm;

- Iespēju gatavoties vispārējam dresūras kursam;

 

*** Iegādājoties no mums kucēnu, jaunais īpašnieks saņem pilnu un jau apmaksātu ciltsrakstu paketi ( LKF/FCI),tiek noslēgts kucēnu atsavināšanas līgums, kas sniedz rakstisku vienošanos starp audzētāju un jauno kucēnu īpašnieku.

*** Kucēni ir socializēti, jo aug telpās, kur mēs paši dzīvojam , kur mazie kopā ikdienā uzturās ar cilvēkiem, kas nodrošina lielisku socializāciju, kontaktu.

*** Kucēniem tiek veikta attārpošana, mikročipēšana, vackinēšana, izrakstīšana ES pases, kluba aktēšana. Kucēni  uz atdošanas brīdi ir ne jaunāki ,kā 8.nedēļas.

 

 

Mēs sastāvam: 

*Latvijas Kinoloģiskajā Federācijā ( LKF) 

*Latgales Reģionālajā Dzīvnieku Mīļotāju Centrā

* Latvijas Rotveileru Klubā

 

Ciltsdarbā tiek izmantoti tikai tie suņi, kuriem ir veiktas visas nepieciešamās veselības pārbaudes, kuras jāveic šķirnei,lai drīkstētu to izmantot vaislā! 

Mūsu kuces tiek pārotas atbilstoši LKF prasībām, sākot no 18 mēnešu vecuma, ne biežāk kā reizi gadā.

Katrs metiens ir ļoti gaidīts, pārdomāts, analizēts , lai radītu pēc iespējas labākas kvalitātes kucēnus.

 

 

Mēs esam ļoti priecīgi sadarboties ar mūsu kucēnu saimniekiem, vienmēr cenšamies uzturēt kontaktus, vienmēr palīdzam kā priecīgos brīžos, tā arī, kad ir grūtāki brīži. Tāpēc mēs visi esam kā viena liela ģimene un draugi.

Mūsu mājās parasti katras brīvdienas ir ciemiņi, kas tikai apliecina to, ka esam visi ļoti draudzīgi.

Nu jau tradīcija ir, katru vasaru, rīkot suņu tusiņu mūsu audzētvā, tad nu salasās visi Daugavpils suņinieki ar saviem mīluļiem un mēs pavadam lielisku dienu visi kopā.

Tā nu mēs strādājam un turpināsim to darīt arī tālāk...

ENG version ( Our storry):

Our first familiarization with this breed – Rottweiler and our work started in 1994. In 1994 we took wonderful rottweiler bitch - Betty, she showed us how dreamlike this breed is! Betty lived 13 wonderful years, with us, leaving this world she left for us one sincere thing - love and respect for this breed.

Then we began our kennel work, which is with us every day.

Our kennel totally changes thoughts about this breed in our city – Daugavpils. We actively participate different public events with ourdogs. We educate people what is real rottweiler, which have brilliant character, wants to be a companion to owner and is a great family dog.

We actively work, already for 20 years in Daugavpils dog training school, which is for us like second home. We always with joy give adviceto people about this breed, how to raise them and other very important things!

Our kennel main work is to get strong with stable psyche and correct, standard breed dogs, who gives joy not just to us as a breeders but also to their owners. And sincere joy we get when our puppy owners share with us of their loyal fondling.

Of corse, we as breeders, when we give our puppy to their new owners, we give very good start position, and owner have to keep this work – raising puppy, definitely socialize, because for rottweiler it is the most imoprtant thing.

 

People who take puppies from us, gets:

 

  • ''Hofzumberg'' made raising and breed standard book

  • Consultations, advice of puppy raising, feeding questions

  • Practical training lessons

  • Possibility to train, prepare for shows, exhibitions

  • Possibility to prepare for the general dressage course

We are very happy to coorperate with our puppy owners, we always try to stay in touch, we always help in good and also in not so good moments. That is why we are like one big family and friends.

In our house, usually every holidays, we have guests, what just approves that we all are very friendly. We have already tradition, every summer we organize massive dog party in our kennel where comes all dog fanciers from Daugavpils with their dogs and we spend wonderful day together.

That is how we work and we will keep doing it further...